Rozdaj Siebie

MISJA „ROZDAJ SIEBIE” POŚREDNICTWO W SPEŁNIANIU DOBRYCH UCZYNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZBAWIENIA,

CZYLI KOJARZENIE POTRZEBUJĄCYCH Z CHCĄCYMI POMAGAĆ. 

Stowarzyszenie Rozdaj Siebie (RS) powstało w 2005 roku jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej – stowarzyszenie zwykłe.

Od początku przyświecały nam dwa główne cele: - kojarzenie chcących pomagać z osobami potrzebującymi pomocy, - sprawdzenie (przetestowanie) efektywności działania bez możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego.  

Obecnie jesteśmy w trakcie przekształcania i rejestracji Stowarzyszenie Rozdaj Siebie. 

Teraz jesteśmy bogatsi o doświadczenia, sztab sprawdzonych, niezawodnych i uczciwych ludzi. Stają więc przed nami nowe możliwości, nowe wyzwania, nowe pomysły i aspiracje. Chcemy się rozwijać, chcemy rozwijać zasoby jakie już mamy.

Stowarzyszenie zarejestrowane ma możliwości pozyskiwania funduszy na działania zapisane w statucie. To ważne, bo dzięki temu będziemy mogli zdziałać więcej, pójść krok naprzód.

Pozyskiwanie środków finansowych na naszą działalność będzie się oczywiście wiązało z koniecznością wprowadzenia klarownych zasad dotyczących polityki finansowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie pozostanie całkowicie transparentne w swoich działaniach.

Niezmienne pozostaną także nasze idee, nadal będziemy wierni ewangelizacji poprzez postawę i czyny.

Od lat wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wręcz doświadczające tego wykluczenia z różnych przyczyn. Najczęściej z powodu ubóstwa i bezrobocia. Osoby te w szczególny sposób liczą na naszą pomoc, ponieważ mimo, iż próbują wykorzystując wszystkie swoje możliwości stanąć na nogi, tkwiąc niestety nadal w tym trudnym bycie.

Dlatego też tak ważni są członkowie Stowarzyszenia, otwarci na pomoc, empatyczni i wrażliwi, którzy chociażby poprzez składki członkowskie sprawią, że pomoc dotrze do tych najbardziej potrzebujących regularnie i na czas. To daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko aktywnie działającym członkom Stowarzyszenia, ale przede wszystkim tym którzy czekają np. na posiłek. Gdy spełnimy podstawowe potrzeby życiowe, będą oni mogli skupić się na swoim rozwoju, na pójściu krok dalej np. na uzupełnieniu wykształcenia, czy nabyciu kompetencji zawodowych.

  Członek Stowarzyszenia uzyskuje wiele korzyści, takich jak chociażby: - prawo głosu, wpływania na kształt i formę działania, przedstawiania swoich pomysłów na usprawnienie lub rozwinięcie działań Stowarzyszenia, - może włączyć się w zarządzanie, konstruowanie projektów, programów i być ich realizatorem, - na prawo do analizy tego co jest lub będzie realizowane, także pod względem finansowym, - ma prawo wglądu do dokumentów księgowych, sprawdzania na co wykorzystywane są składki członkowskie, - otrzymuje bieżące informacje o działaniach, planach poprzez m.in. facebook (zaproszenie do grupy zamkniętej członków Stowarzyszenia), - może też liczyć na opiekę duchową pozostałych członków Stowarzyszenia, bez względu na przekonania, miejsce, w którym się obecnie znajdują.   Ważnym jest, że dla nas to czy członek Stowarzyszenia jest wierzący, czy nie, w co wierzy i jak to okazuje ma drugorzędne znaczenie. Naszym celem jest trwanie w nauczaniu Nowego Testamentu, pokazywanie tego przez swoją postawę i działania, a nie nawracanie. Wszyscy członkowie są równi, mają swoje prawa i obowiązki. Do podstawowych obowiązków należą: - regularne opłacanie składek członkowskich, w wysokości 50,00 zł miesięcznie. Składki będą stabilną podstawą realizacji naszych priorytetowych działań np. dożywiania najuboższych. Przewidywalność wpłat jest bardzo ważna i cenna. W przypadku braku regularnych wpłat Zarząd Stowarzyszenia będzie miał prawo się o nie upomnieć, - współpraca związana z wykorzystaniem swoich doświadczeń, umiejętności, talentów np. związanych z wykonywanym zawodem, - zauważanie potrzeb innych, w miarę możliwości reagowanie na nie, uwrażliwianie innych na potrzeby drugiego człowieka, - podjęcie starań do pokazywania poprzez postawę i działania przynależności do głównej idei, na której opiera się Stowarzyszenie, mając oczywiście na uwadze to, że przecież idea ta nie jest zarezerwowana wyłącznie dla katolików, zgodnie z zasadą: „słowa uczą, przykłady przyciągają”, - aktywne uczestniczenie w życiu grupy na fecebooku. Będzie to nasz panel wymiany doświadczeń, próśb, refleksji, wzajemnego wsparcia i forum propozycji rozwiązania zgłaszanych problemów i kwestii, - przyjmowanie postawy nieoceniającej wobec nikogo.   Będąc członkiem Stowarzyszenia RS nie stajesz się przecież elitą, kimś lepszym, dostajesz za to świetne narzędzie i szereg możliwości do zorganizowania czy sprawdzenia się w służebności wobec drugiego człowieka. Nie trzeba nic wielkiego, tylko szanować ludzi. Szacunku do drugiego człowieka może nauczyć się każdy.  

 Dane Stowarzyszenia Rozdaj Siebie

Konto BGŻ S.A. nr 43 2030 0045 1110 0000 0336 6880
NIP: 7773236553
REGON: 302649681
KRS: 0000494932

Pliki do pobrania

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA ROZDAJ SIEBIE - kliknij aby pobrać STATUT STOWARZYSZENIA ROZDAJ SIEBIE - kliknij aby pobrać

One thought on “Rozdaj Siebie

Comments are closed.