Ogłoszenie

Stowarzyszenie Rozdaj Siebie, z siedzibą w Mosinie przy ul. Wawrzyniaka 13, na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 marca 2014 roku nr AW.5311.1.2014.JK, przeprowadziło zbiórkę żywności w Galerii Familijnej w Krośnie, w dniach 12-18 kwietnia 2014 roku.

Łącznie zebrano 160,195 kg żywności. Całość zebranych darów w naturze została przekazana, zgodnie z celem zbiórki, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Koszty przeprowadzenia zbiórki: opłata skarbowa 82,00 zł, wydruk ulotek i identyfikatorów, roll-up 400,00 zł (opłacone przez członków Stowarzyszenia).

Na podstawie tej samej decyzji przeprowadzono także zbiórkę do zaplombowanej skarbony stacjonarnej, która znajdowała się w rejestracji Wielkopolskiego Centrum Medycznego Eskupal w Mosinie ul. Wawrzyniaka 13. Zbiórka przeprowadzona była w terminie od 14 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku. Zebrano 244,01 zł.

Cała kwota została wpłacona na specjalnie do tego celu utworzone subkonto Stowarzyszenia. Kwota ta zostanie w terminie do 31 marca 2015 roku przeznaczona na zakup żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pozostających pod opieką Stowarzyszenia.