Do Boga Ojca

Litania do Boga Ojca Modlitwa do Boga Ojca Modlitwa Matki Eugenii 8:15 Litania do Boga Ojca Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas. Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie - przyjm uwielbienie nasze. Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony, Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie, Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny, Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń, Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego - Słowo Swoje, Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego, Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje, Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie, Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi, Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości, Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus, Boże, Ojcze, usłysz nas, Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, Od pychy umysłu - zachowaj nas, Boże, Ojcze. Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca, Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego, Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją, Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie, Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności Umysł otwarty na prawdę Twoją - racz nam dać, Boże, Ojcze. Wolę zjednoczoną z Twoją wolą, Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze, Wytrwanie do końca przy Tobie, Gorliwość o zbawienie innych dusz, Pokorę prawdziwej mądrości, Umiłowanie czystości, Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą,. Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa. Boże, Ojcze, usłysz nas, Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami. Modlitwa do Boga Ojca Bądź mi litościw, Boże nieskończony, Według wielkiego miłosierdzia Twego, Według litości Twej niepoliczonej Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, Oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma, Bo ja poznaję wielkość mojej winy, A grzech mój zawsze przed mymi oczyma. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony, Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, Którąć przyniesie grzesznik uniżony, By nie mówiono, że nie trzymasz słowa. Wspomnij, żem w grzechu od matki poczęty, Stąd mi zła skłonność; chociaż z drugiej strony, Że lubisz prawdę Twej mądrości świętej I Twych tajemnic jestem nauczony. Modlitwa Matki Eugenii O, mój Ojcze niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć: "Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!" Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja -Twoim dzieckiem! Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne! Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy! Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość! Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki. Ojcze, Ty wiesz wszystko. Ty widzisz wszystko. Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie! O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o.... (należy wymienić laskę, o którą się prosi). W tej intencji ofiaruję Ci - w jedności z ich Najświętszymi Sercami - wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia oraz największą wierność moim obowiązkom. * Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie. Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swe Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję! Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie! Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną! Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! 8:15 MSZA ŚWIĘTA Z LITANIĄ DO BOGA OJCA W KAPLICY WIECZYSTEJ ADORACJI W MOSINIE osmapietnascie.pl Od poniedziałku do piątku o godzinie 8:15 w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Kościele p.w. Świętego Mikołaja w Mosinie odbywa się Msza Św. z Litanią do Boga Ojca.