Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

  Idea duchowej adopcji zrodziła się w Anglii i we Francji wkrótce po objawieniach Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku. Do Polski dotarła w 1987 r., gdy w wydawanym przez oo. Franciszkanów „Rycerzu Niepokalanej” opublikowano artykuł o tej modlitwie. 2 lutego 1987 r. w kościele św. Ducha w Warszawie, gdzie duszpasterzują oo. Paulini, miała miejsce pierwsza grupowa adopcja. Oficjalnie…

Do Boga Ojca

Litania do Boga Ojca Modlitwa do Boga Ojca Modlitwa Matki Eugenii 8:15 Litania do Boga Ojca Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Boże, Ojcze nasz, któryś…

Koronka do Bożego Miłosierdzia

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca) Na początku Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas…

Apostolstwo Dobrej Śmierci

  Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko…   Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.   www.apostolstwo.pl